Sularını kurutan milletler, soylarını da kuruturlar.
"Dersimli Çoban"
Paralarını pul eden devletler, Halk(lar)ını da kul ederler.
“Dersimli Çoban”
Bu ülkede açlara, fakirlere ekmek verenlere iyi Müslüman diyorlar.
Bunlar neden aç ve fakirler diye soranlara dinsiz komünist diyorlar.
“Dersimli Çoban”
Bizim ülkemizde kitapsavarlar, kitapseverlere egemendir.
 Kitapsavarlar kitapseverlerin kaderini belirler.
“Dersimli Çoban”
Yaşamayı beceremeyenleri yaşam becerir.
“Dersimli Çoban”
Tunceliler Ato’cu, Apo’cu, Alo’cu, İbo’cu vb herşey oldular fakat
Dersimli ol(a)madılar.
"Dersimli Çoban"
Okuma pintisi, yazma cömerdi, anlama özürlüsü, bilgi fukarası,
fikir zengini bir güruhunçobanıyım.
"Dersimli Çoban"
Sorular sorunların anahtarıdır.
Yanlış anahtarla kilit açılmayacağı gibi yanlış sorularla da sorunları
çözemeyiz, hatta açmaza götürürüz.
"Dersimli Çoban"
Go to Top