İdrak güçleri olmayanların iman gücü yüksek olur.
İdrakten mahrum olanların ikna edilmeleri çok zordur.
Çünkü onlar güce (lider-tanrı) iman ederek itaat
ettiklerinden ikna olmaya ihtiyaçları yoktur. | Dersimli Çoban

Geçişimiz geçmişimiz olmamalı. | Dersimli Çoban

Zenginlerin kasaları fakirlerin çalışan bedenleri
ve çalışmayan kafaları sayesinde dolar. | Dersimli Çoban

Akıl dışı olanla, akıl üstü olan farklıdır.
| Dersimli Çoban

İNSAN olan, Irkçılık yerine İNSAN’cılığı
ikame eder. | Dersimli Çoban

Devlet yönetimleri; bir dine, ırka, inanca,
mezhebe göre yürütülemez, yönetilemez. | Dersimli Çoban

Devlet; dinden, dilden, ırktan, mezhepten
muaftır. | Dersimli Çoban

İnsan bedeni değil, insan ruhu
ilgimi çekiyor. | Dersimli Çoban

Bu ülkede açlara, fakirlere ekmek
verenlere iyi Müslüman diyorlar.
Bunlar neden aç ve fakirler diye soranlara
dinsiz komünist diyorlar. | Dersimli Çoban

Bizim ülkemizde kitapsavarlar, kitapseverlere
egemendir. Kitapsavarlar kitapseverlerin
kaderini belirler. | Dersimli Çoban

Bir ülkede sanatseverler sanatsavarların önüne
geçmedikçe o ülke ilerleyemez. Sanat savarlar. | Dersimli Çoban

Ne kadar öne geçerse o ülke o kadar geriler.
Sanatçılar ne kadar öne çık(arıl)mışsa o toplum
o kadar ilerlemiştir. | Dersimli Çoban

Hayatta seyredenler ile hayatı seyredenler yer
değiştirmedikçe ilerleme olmaz. | Dersimli Çoban

Sen ömründen bir hayat çıkaramazsan, hayat seni
sürer, süründürür. | Dersimli Çoban

Hem düzeni beğenmeyip sitem, şikâyet ediyorsun
hem de kabuğuna çekilip seyrediyorsun. | Dersimli Çoban

Olmaz bu. Hayat dışardan yaşanmaz. Kabuğunu
kırıp içine gireceksin hayatın. Sokağa
çıkıp dövüşeceksin hayatın için. Dövüşerek dönüştüreceksin.
HAYATI HAK EDECEKSİN. Yoksa yaşatmazlar sana hayatı. | Dersimli Çoban

İslamcı dincilerimizin doyamadığı iki şey.
Servet ve şehvet. Yani (h)am. Hem itibarlanıyor,
hem de iktidar oluyorlar. | Dersimli Çoban

Paran varken insanlar seni tanır. Paran bitince
sen insanları tanırsın. | Dersimli Çoban

Yalnız kalmayı, her türlü saldırıya maruz kalmayı
göze almadan aydın olunmaz. | Dersimli Çoban

Hepimizi analar doğurur, babalar doğurtur. Ama yaşamak,
yaşatmak ve yaratmak
kendi işimizdir. | Dersimli Çoban

Yetkililer beceriksiz. Becerisi olanlar yetkisizdir
bu memlekette. Konuşanların bilmediği,
bilenlerin konuşamadığı bir toplumuz biz. | Dersimli Çoban

Bazı insanlar bazı işlerin nasıl yapıl(a)mayacağını çok
iyi bilir ve gösterirler. Fakat aynı işlerin
nasıl yapılacağını bilmez ve göster(e)mezler. | Dersimli Çoban

Bu dünya adil olanlarla adi olanların
mücadele alanıdır. | Dersimli Çoban

Övgülerden utanırım. Övenlerden kaçınırım.
Eleştiriden beslenirim. | Dersimli Çoban

Arzu ve tutkulardan arınmış, ihtiraslarını aşmış,
iltimasları teperek ihtisasa ulaşmış
insandır İNSANI KAMİL. | Dersimli Çoban

Bağlarınız ne kadar çok ve büyükse bağımlılığınız
da o kadar büyüktür. Özgürlük bağlarınızdan
kurtulduğunuzda sizindir. Üzüm bağlarınız (mal, mülk, para)
arzu ve ihtiras (makam, mevki, şan,
şöhret) bağımlılıklarınız; sex, sigara, alkol,
lüx tutkularınızdan kurtulmadıkça özgürleşemezsiniz. | Dersimli Çoban

Eylemsizlikte eylemdir. Zulmün olduğu durumlardaki
sessizliğinizle zulme katılmanız gibi. | Dersimli Çoban

Hiçbir şey yapmayan da günahkâr ve suçludur. İradesini başkalarına veren, sorgulamayan da
suçlu ve günahkârdır. | Dersimli Çoban

İyileş, iyi kal ve iyileştir. | Dersimli Çoban

Açgözlü insanlar kâinatın en azılı canavarıdırlar. | Dersimli Çoban

Her yazar yazdıklarındadır. Her ressam tablolarındadır.
Her şair de dizelerindedir. | Dersimli Çoban

Gittiğimiz yol yaşamımız, yaşamımız da gittiğimiz
yoldur. | Dersimli Çoban

Bazı değersiz söz(cük)ler bazı ağızlarda değer kazanırken,
bazı değerli söz(cük)ler de bazı
ağızlarda değersizleşirler. | Dersimli Çoban

Kimileri çarpıcı söz(cük)leri çarpıtırlar. Çarpıtırken de
çarpıldıklarını fark etmezler. | Dersimli Çoban

Yazılanlardan aldıklarından daha çoğunu yazdıklarıyla ve
yaptıklarıyla verenler artırırken
artanlardır. | Dersimli Çoban

Bir olanları yazan yazmanlar vardır. Bir de olacakları
yazanlar. Birincilere yazıcı, ikincilere ise
yazar denir. | Dersimli Çoban

Yazdıklarımı anlayanlar beni de tanımıştır. Çünkü yazdıklarım
benim içimde, içim de
yazdıklarımdadır. | Dersimli Çoban

İki tür insan bilirim. Maddi değerleri biriktirenler ve
manevi değerlerle büyüyenler. Tüm
hayatlarını maddi değerler (para, pul- mal- mülk) toplamakla
maddi zenginliğe harcayanların bir
gün kazara bu maddi serveti bitip yok olduğunda kendileri de
bitip yok olurlar. Ama mal-mülk,
para-pul zenginliğini elinin tersiyle itip hayatını manevi
değerlerle dolduranlar bitmeyip,
tükenmeyip ölümsüzleşirler. | Dersimli Çoban

Kimi insancıklar çalarak, rüşvet alarak, gasp ederek vb
yollarla istediklerine sahip olarak
ben(cil)liğini tatmin ederek mutlu olurlar. Kimi İNSAN’lar
da tüm bu haksız ve gayrı meşruları red ederek
vicdanını rahatlatarak mutlu olurlar. Maalesef birinciler
çoğunlukta olduğundan dünya kötüye gidiyor. | Dersimli Çoban

Kişi, inancını değiş(tir)ebilir. Fakat mizacını
değiş(tir)emez. | Dersimli Çoban

Yalnızca cenazelerde buluşabilen dost ve arkadaşların
cenazelerinde buluşma olmayabilir. | Dersimli Çoban

Munzur Baba, genelde Dersimlilerin, özelde de Ovacıklıların;
canıdır, malıdır, tarihidir,
kutsalıdır, destanıdır, ak ve pakı, hak ve
hakikatidir. | Dersimli Çoban

En zengin, en büyük, en önde ve en önemli olmaya
çalışmayın, çünkü bunların hepsi geçici ve
ölümlüdür. Ama en iyi, en doğru ve en değerli İNSAN
olursanız, kalıcılaşırsınız. | Dersimli Çoban

Özgür zamanı yaşamak ancak özgün insanlara
mahsustur. | Dersimli Çoban

Zamanı boşa geçirenler, hayatı boşa geçirenlerdir.
Boşa geçen zaman, boşa geçen hayattır. | Dersimli Çoban

Zamanı boşa geç(ir)enler hayatı yaşayamazlar,
hayat onları yaşar. | Dersimli Çoban

Kafasının içi çöp kutusu, kalbi fosektif çukuru, vicdanı
kanalizasyon kanallılardan uzak durun. | Dersimli Çoban

Evimdeyim, ama evim bana ait değil. Ya da ben evime
ait değilim. | Dersimli Çoban

Geçişimiz, geçmişimiz olmamalı. | Dersimli Çoban

Yaşamını harfler üzerine kuran İNSAN’lar ile hayatını
rakamlara adamış insancıkların
mücadelesidir dünya mücadelesi. | Dersimli Çoban

Harfler hiç dönmez ve değişmezler. Her zaman içine
girdikleri söz(cükl)eri ve tümceleri
değiştirip, dönüştürür ve çoğaltırlar. Kaybolmaz ve
yok olmaz harfler. Oysa, rakamlar içine
girdikleri sayıları ya çoğaltır, ya da azaltarak
tüketirler.  Sıfır (yok) ederler. Oysa harflerin sıfırı
yoktur. Tabii dir ki; hayatlarını rakamlarla kuran,
sayılarla var olanlar da sayıları tükendikçe
beraber tükenir ve sıfır olurlar. Ama hayatı harflerin
üzerine kurulu olanları yaşamı  ne tükenir ne
de yok olur. (Rakamları insanlık için kullananlar
istisnadır ve saygındır.) | Dersimli Çoban

Kutsanmış yalanlardan, doğruluk maskesiyle örülmüş
yanlışlardan, kuzu postuna bürünmüş
kurtlardan, melek kılığındaki şeytanlardan kendilerini
koruyabilenler huzurlu ve mutlu
yaşarlar. | Dersimli Çoban

Toprak (doğa) insana ait değildir. İnsan toprağa aittir.
Toprak ana kucağıdır. Toprak anadan
doğar, toprak ananın kucağında büyür ve yaşarız. Sonunda
yine toprak ananın karnına geri
döneriz. | Dersimli Çoban

Düşünenler düşmezler ancak düşürülürler. Bu Alevilikteki
düşkünlükten farklıdır. Düşkünlük
farklı iki anlamlıdır. Boğazına düşkün, okumaya düşkün,
uçkuruna düşkün, cebine düşkün,
giyimine düşkün vb. | Dersimli Çoban

Dersimlilerin sermayeleri ve servetleri memleketi Dersim’dir.
Kudretleri ADEM’leri (kadın-
erkek insanları) dir. Tanrıları insandır, İNSAN’ları tanrıdır.
Şeytanları da insancıklardır. Akli baliğ
her millete, her dile ve her dine duyurulur. | Dersimli Çoban

Gözler kalplerin aynası ve ruha açılan pencerelerdir. Bunu bakanlar
değil, görebilenler görür. | Dersimli Çoban

Dünyanın en büyük silahlı ve zorba gücünü ellerinde
bulunduranlar insanları zincirleyebilirler,
bedenlerini çökerterek yok edebilirler. Fakat hiçbir
yerde ve zamanda insanların zihinlerini
denetleyemez, düşüncelerini kelepçeleyemezler. | Dersimli Çoban

Düşünce polisi ve zihin zaptiyesi kiralayan tüm diktatörlerin
sonu hüsran olurken ülkeleri
viran, halkları mağdur olmuştur. IRAK, SURİYE, Mısır, Sudan,
Libya, Yemen vb ne bakabilir
inanmayanlar. | Dersimli Çoban

Evren İnsan’ın içindedir, İnsan’da evrenin içinde. | Dersimli Çoban

Herkes içtiklerinden ve sor(g)ularından ibarettir. Ben rakı
içer ilime sorular, kötülüğü
sorgularım. | Dersimli Çoban

Kendi HAK Dünyamda, kendi yolumda; ezber bozan, put kıran,
tabu yıkan Datça’da göçebe,
Dersim’de sürgün, garip Dersimli bir çobanım. | Dersimli Çoban

Ben yazı yazarım, yazı da beni yazar. Okurken okunduğum
gibi. | Dersimli Çoban

Dili bozuk olanın dini de bozulur.| Dersimli Çoban

Dersimliler; bölüşüm yap(a)madıklarından sürekli bölünüyorlar.
Her zaman ve her yerde
yarıştıkları için barışamıyor, kırışıyor ve karışıyorlar. | Dersimli Çoban

Dersim’in Kızılbaş, Kırmanç halkını Kürt, Türk, Ermeni vb
yapmaya çalışmak, Munzur
dağlarının zirvesinden doğup gelen Munzur suyunun aşağıdan
yukarı doğru Munzur Dağlarının
zirvesine doğru akıtmaktan daha zordur.
Uğraşmayın! | Dersimli Çoban

İşlerini, eşlerini, aşlarını ve yaşamlarını devrim
adına halkına adayan gerçek devrimciler yok
edildiler. Onları yok edenler de aşlarını, işlerini,
eşlerini devrim de dâhil her şeyin önüne koyan
sahte devrimci şefleriydi. Bu yapılanma PKK de kuruluşundan
itibaren egemenken diğer silahlı
solda da ağırlıklıydı. | Dersimli Çoban

Dersimlilerde duygudaşlık var ama akıldaşlık, arkadaşlık ve
bilgidaşlık yok. | Dersimli Çoban

Alevilik inancında tanrı yoktur. HAK vardır. Hak ise; eline,
beline, diline ile üç sözcükte
özetlenmiştir. Bu da Aleviliğin sonsuz iyilik (iyi ol, iyi
kal, iyilik yap) anayasasıdır. Alevilerin bu
sonsuzundan bir de alsanız, bin de alsanız eksilmeyip
sonsuz yine sonsuzdur. Alevlerde tanrı yok
ama tanrılar vardır. Bunlara insanı kâmil ler denir.
Bu üç ilkeye uymayanlar da alevilerin
şeytanlarıdır ki, onları hemen düşkün ilan ederek dışlarlar.
Alevi inancı bu açıdan bir yaşam
felsefesidir. Alevinin dini yaşamıdır, yaşamı da dinidir. | Dersimli Çoban

Yaşamayı beceremeyenleri yaşam becerir. | Dersimli Çoban

Tunceliler Ato’cu, Apo’cu, Alo’cu, İbo’cu vb herşey oldular
fakat Dersimli ol(a)madılar. | Dersimli Çoban

Okuma pintisi, yazma cömerdi, anlama özürlüsü, bilgi fukarası,
fikir zengini bir güruhun
çobanıyım. Dersimli Çoban. | Dersimli Çoban

Sorular sorunların anahtarıdır. Yanlış anahtarla kilit
açılmayacağı gibi yanlış sorularla da
sorunları çözemeyiz, hatta açmaza götürürüz. | Dersimli Çoban

İnsan kültür üreten bir canlıysa insandır. Değilse insanımsı
yaratıktır. | Dersimli Çoban

Başka görünüp, başka olanlardan kaçının. Aynıyla ayna olanlarla
hemhal olun. | Dersimli Çoban

Günümüzde çürü(tül)mekte olan insanlıkta, İNSAN olmak da İNSAN
kalmakta çok zor. | Dersimli Çoban

Zenginlik cahil eline geçince soysuzlaşarak sapıklaşır. | Dersimli Çoban

|